0 20900 spacer 208volt yv100xg yv100ii yv100x results